Dataset

Bodemkwaliteitskaart Zeeland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Bodemkwaliteitskaart (bkk) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. De kaart bestaat uit drie kaartlagen: de functiekaart, bodemkwaliteitskaart en de toepassingskaart. Elke gemeente heeft een Nota Bodembeheer, waar de kaart bestuurlijk in is vastgesteld en verankerd. Per gemeente zijn dan ook nuance verschillen in kaart mogelijk. Deze kaart is samengesteld uit alle beschikbare bkk's van de Zeeuwse gemeenten. De bodemkwaliteitskaart wordt primair gebruikt om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en milieu hygiënisch verantwoorde manier mogelijk maken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=bodem:geonam_bdmkwlkrtvlk&styles=&bbox=19798.125,357829.09375,77733.1015625,417411.375&width=746&height=768&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_bdmkwlkrtvlk

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?request=GetCapabilities

Bodemkwaliteitskaart Zeeland

geonam_bdmkwlkrtvlk

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wfs?request=GetCapabilities

Bodemkwaliteitskaart Zeeland