Datasets

8 datasets

 • Ongevallen met passagiersschepen op zee, passagieersschepen of veerponten op binnenwater, watersportgebieden met grote aantallen zeilers, surfers en andere watersporters. De risicokaart toont waterspo...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • de risicokaart toont alle ongevallen die een gevaar opleveren voor degenen die in de tunnel aanwezig (kunnen) zijn. De risicokaart toont alle weg-, spoor-, tram-, lightrail- en metrotunnels langer dan...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Dataset

  Ongeval op land

  De risicokaart toont grote ongevallen in het wegverkeer en ontsporingen of botsingen van reizigerstreinen, metro's, trams. De risicokaart toont autosnelwegen, overige rijks(auto)wegen, provinciale we...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Ongevallen door vliegoperaties vanaf vliegvelden en militaire oefenterreinen. De risicokaart toont vliegvelden waarvoor zgn. LVL-maatscenario geldt (Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding op luchtvaa...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Dataset

  Natuurramp

  Voor registratie op de Risicokaart wordt gekeken naar brandbaar natuurgebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha ( = 1 km2) en gebieden waar mogelijk een risico op een aardbeving aanwezi...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Gegevens van evacuatie- en herstelroutes Rampenbestrijding in en rond de provincie Utrecht. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 ...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheer...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Waterschadegebied op grond van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen). N.B.: Langs de oevers van de Drentse Aa is gewerkt met een berekende zone van 200 meter.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie