Dataset

Potentieel aan informele zorg (Oldest Old Support Ratio) 1975 – 2040 – PBL

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 31-08-2020
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat cijfers over de Oldest Old Support Ratio. Deze indicator geeft aan hoeveel mensen potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één hoogbejaarde. Het Oldest Old Support Ratio is berekend door het aantal mensen in de leeftijdsklasse 50 tot en met 74 jaar te delen door het aantal mensen van 85 jaar en ouder. In Nederland blijken de meeste mantelzorgers tussen de 50 en 75 jaar oud te zijn, en zijn ouderen die mantelzorg behoeven veelal 85-plus. Voor de periode 1975-2015 is deze indicator berekend aan de hand van CBS gegevens; voor de periode tot en met 2040 is dit berekend aan de hand van cijfers ontleend aan de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016.

Bestemmingspagina: http://www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Geografische gegevens

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identifier


Downloads

Oldest Old Support Ratio

XLS CC-BY (4.0)

Zie voor extra informatie de themasite Regionale bevolkings- en huishoudensprognose : (http://www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose)

Oldest Old Support Ratio

ODS CC-BY (4.0)

Zie voor extra informatie de themasite Regionale bevolkings- en huishoudensprognose : (http://www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose)