type-icon

Dataset

Formele kinderopvang; kinderen, uren, soort opvang, regio, 2007-2012

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 09-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar type en locatie in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal uren is berekend door het totaal aantal uren in de betreffende locatie en het betreffende opvangtype te delen door het aantal kinderen in die opvang.
Er is een uitsplitsing gemaakt naar regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 oktober 2015:
De tabel is stopgezet in verband met een inhoudelijke wijziging. Zie paragraaf 3 voor toegang tot de nieuwe tabel met cijfers over formele kinderopvang.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20148NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20148NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang dagopvang, bso, gemeente, regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20148NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang dagopvang, bso, gemeente, regio