Dataset

Formele kinderopvang; kinderen, uren, soort opvang, regio, 2007-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar type en locatie in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal uren is berekend door het totaal aantal uren in de betreffende locatie en het betreffende opvangtype te delen door het aantal kinderen in die opvang. Er is een uitsplitsing gemaakt naar regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 oktober 2015: De tabel is stopgezet in verband met een inhoudelijke wijziging. Zie paragraaf 3 voor toegang tot de nieuwe tabel met cijfers over formele kinderopvang.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20148NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20148NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang dagopvang, bso, gemeente, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20148NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang dagopvang, bso, gemeente, regio