Dataset

Formele kinderopvang; kinderen, uren, soort opvang, vorm opvang, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens over de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. De informele kinderopvang door vrienden, familie, au-pairs of een incidentele oppas en tieneropvang vallen niet onder de Wet Kinderopvang. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Daardoor is bijvoorbeeld de som van het aantal kinderen in dagopvang en buitenschoolse opvang groter dan het aantal bij totaal soort opvang. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. Er is een uitsplitsing gemaakt naar regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers De cijfers van 2007 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juli 2023 Voorlopige cijfers van 2021 zijn vervangen door definitieve. Voor 2022 zijn voorlopige cijfers toegevoegd. De regio landsdeel excl. G4 is uit de tabel verwijderd. Hier zijn geen cijfers voor beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van 2023 worden in juni 2024 verwacht.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20214NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20214NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang Dagopvang, bso, gemeente, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20214NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang Dagopvang, bso, gemeente, regio