type-icon

Dataset

Formele kinderopvang; kinderen, uren, soort opvang, vorm opvang, regio

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 09-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens over de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. De informele kinderopvang door vrienden, familie, au-pairs of een incidentele oppas en tieneropvang vallen niet onder de Wet Kinderopvang. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Daardoor is bijvoorbeeld de som van het aantal kinderen in dagopvang en buitenschoolse opvang groter dan het aantal bij totaal soort opvang. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.
Er is een uitsplitsing gemaakt naar regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers
De cijfers van 2007 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers van 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 juni 2020
Voorlopige cijfers van 2018 zijn vervangen door definitieve. Voor 2019 zijn voorlopige cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van 2020 worden in juni 2021 verwacht.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20214NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20214NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang Dagopvang, bso, gemeente, regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20214NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang Dagopvang, bso, gemeente, regio