Dataset

Huishoudens; voornaamste vorm van kinderopvang buiten huishouden, 2005-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel is weergegeven wat de belangrijkste vorm van kinderopvang buiten het huishouden is voor huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar. Alleen huishoudens waar ten minste één van de ouders 12 uur of meer per week betaald werk heeft, zijn meegenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formele opvang, onbetaalde opvang door familie en andere, betaalde opvang. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal kenmerken.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71506ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71506ned

Belangrijkste vorm van kinderopvang buiten het huishouden voor huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71506ned

Belangrijkste vorm van kinderopvang buiten het huishouden voor huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar