Dataset

Adult Education Survey- Onderzoek onder volwassenen naar het volgen van opleidingen (lange, korte opleidingen en informeel leren) (vanaf 01-01-2011)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Doel van het onderzoek is het verstrekken van informatie over opleidingsdeelname door volwassenen. Het gaat om informatie over deelname aan een uiteenlopend spectrum van onderwijs- en leeractiviteiten: van lange, reguliere opleidingen (bv. HBO, universiteit) tot eendaagse cursussen en informeel leren op de werkplek. Daarnaast biedt de vragenlijst inzicht in ervaren beperkingen bij het volgen van onderwijs.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De AES2011-2012 is een op zichzelf staand steekproefonderzoek. Het onderzoek is telefonisch uitgevoerd (Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI). De volledige vragenlijst van de pilot AES en de vragenlijst van de eerste reguliere AES zijn elektronisch beschikbaar. De weging is als volgt vormgegeven: Het ophogen van de AES waarnemingen vindt plaats in twee stappen. In de eerste stap worden aan de waarnemingen startgewichten toegekend. Deze startgewichten zijn zo berekend dat ze corrigeren voor ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking. In de tweede stap worden definitieve ophoogfactoren bepaald. Met deze stap wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens over geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en dienstverband. De randtotalen zijn gebaseerd op de EBB (Enquête Beroeps Bevolking). Voor de AES 2012 zijn dit de EBB-cijfers van het eerste kwartaal van 2012.

Populatie

Personen van 25 tot 65 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801ff8cd

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset