Dataset

Adult Education Survey- Onderzoek onder volwassenen naar het volgen van opleidingen (lange, korte opleidingen en informeel leren) (vanaf 01-01-2011)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Doel van het onderzoek is het verstrekken van informatie over opleidingsdeelname door volwassenen. Het gaat om informatie over deelname aan een uiteenlopend spectrum van onderwijs- en leeractiviteiten: van lange, reguliere opleidingen (bv. HBO, universiteit) tot eendaagse cursussen en informeel leren op de werkplek. Daarnaast biedt de vragenlijst inzicht in ervaren beperkingen bij het volgen van onderwijs.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De AES2011-2012 is een op zichzelf staand steekproefonderzoek. Het onderzoek is telefonisch uitgevoerd (Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI). De volledige vragenlijst van de pilot AES en de vragenlijst van de eerste reguliere AES zijn elektronisch beschikbaar. De weging is als volgt vormgegeven: Het ophogen van de AES waarnemingen vindt plaats in twee stappen. In de eerste stap worden aan de waarnemingen startgewichten toegekend. Deze startgewichten zijn zo berekend dat ze corrigeren voor ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking. In de tweede stap worden definitieve ophoogfactoren bepaald. Met deze stap wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens over geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en dienstverband. De randtotalen zijn gebaseerd op de EBB (Enquête Beroeps Bevolking). Voor de AES 2012 zijn dit de EBB-cijfers van het eerste kwartaal van 2012.

Populatie

Personen van 25 tot 65 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801ff8cd

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier