Potentieel aan informele zorg (Oldest Old Support Ratio) 1975 – 2040 – PBL

Deze dataset bevat cijfers over de Oldest Old Support Ratio. Deze indicator geeft aan hoeveel mensen potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één hoogbejaarde. Het Oldest Old Support Ratio is berekend door het aantal mensen in de leeftijdsklasse 50 tot en met 74 jaar te delen door het aantal mensen van 85 jaar en ouder. In Nederland blijken de meeste mantelzorgers tussen de 50 en 75 jaar oud te zijn, en zijn ouderen die mantelzorg behoeven veelal 85-plus. Voor de periode 1975-2015 is deze indicator berekend aan de hand van CBS gegevens; voor de periode tot en met 2040 is dit berekend aan de hand van cijfers ontleend aan de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose
Version 1.0
Last Updated July 13, 2019, 06:29 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:39 (UTC)