Dataset

Kenmerken van diploma's die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (vanaf 01-10-2004)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het bestand bevat van alle geslaagden alle diploma's die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) in een schooljaar zijn behaald, oftewel tussen1 oktober van een jaar tot en met 30 september van het jaar daarop. Met alle diploma's wordt hier bedoeld vwo en/of havo en/of vmbo theoretische leerweg. Over het algemeen slaagt men voor één diploma (in een schooljaar). Binnen de schoolsoort wordt slechts één diploma meegenomen. Bij diploma's in meer dan één schoolsoort wordt de hoogste schoolsoort als hoofddiploma beschouwd. Het diploma in de andere schoolsoort wordt dan gezien als nevendiploma. Bij elk behaald diploma is het opleidingsnummer, het instellingsnummer en de datum waarop het diploma behaald is vermeld. In de praktijk worden diploma's omstreeks juni behaald. Vanwege aansluiting op oudere statistieken en met het ministerie van OCW is gekozen voor de periode van 1 oktober tot en met 30 september in het volgend jaar. De volgende leerlingen staan (nog) niet in het bestand: geslaagden bij particuliere instellingen voor vavo. Het peiljaar in de naam van het bestand duidt het jaar aan van aanvang van het betreffende schooljaar. Voor de diploma's van bijvoorbeeld schooljaar 2005/2006 is dit dus '2005'.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

geen bijzonderheden

Populatie

Elk record staat gelijk aan een diploma van een deelnemer die geslaagd is in het vavo.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108025f7d8

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset