Dataset

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een grootschalig vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vindt gewoonlijk elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door de GGD'en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. Alle GGD’en in Nederland voeren het onderzoek in hetzelfde jaar op uniforme wijze uit en gebruiken dezelfde (basis)vragenlijst. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. Daarnaast wordt de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geharmoniseerd uitgevoerd met de CBS Gezondheidsenquête. De cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 (N=539.902): De meest recente Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is afgenomen in 2020 (18 jaar en ouder). Deze monitor heeft gegevens opgeleverd over 539.902 respondenten, waarvan 532.854 (98,7%) respondenten afkomstig van de GGD-enquêtes en 7.048 (1,3%) respondenten van de CBS-Gezondheidsenquête.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 (N=457.153): In 2016 is voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voor de tweede keer afgenomen. Het totaal aantal respondenten in 2016 is 457.153 (19 jaar en ouder), hiervan zijn 450.146 (98,5%) respondenten afkomstig van de GGD'en en 7.007 (1,5%) uit de CBS-Gezondheidsenquête.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 (N=387.195): In 2012 is de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voor de eerste keer afgenomen. Na opschoning van de gegevens leverde de monitor in 2012 gegevens over 387.195 respondenten (19 jaar en ouder), waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS.

Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie https://monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

De licentie betreft de meta data en niet de dataset.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Documentatie

landingpage

HTML Publiek domein
Download: https://www.monitorgezondheid.nl/data-aanvraag

website