Dataset

Kenmerken van diploma's die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (vanaf 01-10-2004)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand bevat van alle geslaagden alle diploma's die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) in een schooljaar zijn behaald, oftewel tussen1 oktober van een jaar tot en met 30 september van het jaar daarop. Met alle diploma's wordt hier bedoeld vwo en/of havo en/of vmbo theoretische leerweg. Over het algemeen slaagt men voor één diploma (in een schooljaar). Binnen de schoolsoort wordt slechts één diploma meegenomen. Bij diploma's in meer dan één schoolsoort wordt de hoogste schoolsoort als hoofddiploma beschouwd. Het diploma in de andere schoolsoort wordt dan gezien als nevendiploma. Bij elk behaald diploma is het opleidingsnummer, het instellingsnummer en de datum waarop het diploma behaald is vermeld. In de praktijk worden diploma's omstreeks juni behaald. Vanwege aansluiting op oudere statistieken en met het ministerie van OCW is gekozen voor de periode van 1 oktober tot en met 30 september in het volgend jaar. De volgende leerlingen staan (nog) niet in het bestand: geslaagden bij particuliere instellingen voor vavo. Het peiljaar in de naam van het bestand duidt het jaar aan van aanvang van het betreffende schooljaar. Voor de diploma's van bijvoorbeeld schooljaar 2005/2006 is dit dus '2005'.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

geen bijzonderheden

Populatie

Elk record staat gelijk aan een diploma van een deelnemer die geslaagd is in het vavo.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108025f7d8

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier