Dataset

Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (vanaf 01-10-2012)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand bevat gegevens van alle personen die minimaal één deelcertificaat in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) in een schooljaar zijn behaald, oftewel tussen 1 oktober van een jaar tot en met 30 september van het jaar daarop. De deelcertificaten zijn deelcertificaten van het vwo en/of havo en/of vmbo theoretische leerweg. Over het algemeen behaalt men deelcertificaten binnen één onderwijssoort (in een schooljaar). Binnen de schoolsoort wordt slechts vermelding één van deelcertificaat meegenomen. Bij deelcertificaten in meer dan één schoolsoort wordt het certificaat in de hoogste schoolsoort als hoofddeelcertificaat beschouwd. Het deelcertificaat in een andere schoolsoort wordt gezien als nevendeelcertificaat. Bij elk behaald deelcertificaat is het opleidingsnummer, het instellingsnummer en de datum waarop het deelcertificaat behaald is vermeld. In de praktijk worden deelcertificaten omstreeks juni behaald. Vanwege aansluiting op oudere statistieken en met het ministerie van OCW is gekozen voor de periode van 1 oktober tot en met 30 september in het volgend jaar. De volgende leerlingen staan (nog) niet in het bestand: personen met deelcertificaten bij particuliere instellingen voor vavo. Het peiljaar in de naam van het bestand duidt het jaar aan van aanvang van het betreffende schooljaar. Voor de deelcertificaten van bijvoorbeeld schooljaar 2005/2006 is dit dus '2005'.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

geen bijzonderheden

Populatie

Elk record staat gelijk aan een of meer deelcertificaten van een deelnemer in het vavo per onderwijssoort (VWO, HAVO en VMBO-t).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108030ce6c

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier