Dataset

Certificatiedienstverleners

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Agentschap Telecom (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Market surveillance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Op grond van de Telecommunicatiewet houdt het Agentschap Telecom toezicht op certificatiedienstverleners in Nederland die gekwalificeerde certificaten aanbieden aan het publiek. Certificatiedienstverleners dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet elektronische handtekeningen en het Besluit elektronische handtekeningen. TTP.NL is het Nederlandse vrijwillige accreditatieschema voor certificatiedienstverleners. De statuslijst van vertrouwensdiensten wordt vastgesteld, beheerd en gepubliceerd door Agentschap Telecom.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Certificatiedienstverleners

XML CC-0 (1.0)

Op grond van de Telecommunicatiewet houdt het Agentschap Telecom toezicht op certificatiedienstverleners in Nederland die gekwalificeerde certificaten aanbieden aan het publiek. Certificatiedienstverleners dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet elektronische handtekeningen en het Besluit elektronische handtekeningen. TTP.NL is het Nederlandse vrijwillige accreditatieschema voor certificatiedienstverleners. De statuslijst van vertrouwensdiensten wordt vastgesteld, beheerd en gepubliceerd door Agentschap Telecom.