Certificatiedienstverleners

Op grond van de Telecommunicatiewet houdt het Agentschap Telecom toezicht op certificatiedienstverleners in Nederland die gekwalificeerde certificaten aanbieden aan het publiek. Certificatiedienstverleners dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet elektronische handtekeningen en het Besluit elektronische handtekeningen. TTP.NL is het Nederlandse vrijwillige accreditatieschema voor certificatiedienstverleners. De statuslijst van vertrouwensdiensten wordt vastgesteld, beheerd en gepubliceerd door Agentschap Telecom.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated December 24, 2018, 12:37 (UTC)
Created December 24, 2018, 12:37 (UTC)