Dataset

Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de financiën van bedrijven (praktijken) van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief. Van de praktijken van medisch specialisten worden geen cijfers gepubliceerd over 2015 vanwege onvoldoende beschikbare belastingaangiften.

Wijzigingen per 27 september 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel met cijfers over zorgpraktijken vanaf 2015. Zie paragraaf 3. De nieuwe tabel verschilt op een aantal punten van de huidige tabel. Onder andere is de nieuwe tabel uitgebreid met een nieuwe beroeps-/zorgaanbiedersgroep: 'Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg'. Daarnaast wordt de beroepsgroep 'Praktijken van tandheelkundig specialisten' in de nieuwe tabel volledig beschreven, door aanvulling met cijfers over 'Praktijken van kaakchirurgen'. Tot nu toe werden alleen de 'Praktijken van orthodontisten' beschreven.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80511ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80511ned

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80511ned

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen