Dataset

Zorggebruik, ervaren kwaliteit van zorgverlening, wachttijden in Groningen in 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het voorjaar 2006 ontvingen 9000 Groningers een gezondheidsenquete van de GGD. De meerderheid stuurde een ingevulde vragenlijst terug (respons 19-64 jaar 54% en 65 jaar en ouder 60%).

Deze in dit rapport gepresenteerde cijfers vormen een aanvulling op het Gezondheidsprofiel Groningen 2006. De geïnteresseerde lezer zal in het gezondheidsprofiel meer informatie vinden over de indicatoren van de volksgezondheid.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Zorggebruik, ervaren kwaliteit van zorgverlening, wachttijden in Groningen in 2006

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: E. Spijkers; J. Broer

Opdrachtgever: gem. Groningen, Hulpverleningsdienst; Marketing Groningen