Dataset

Uitgaven voor zorg in constante prijzen naar klassen van zorgaanbieders en naar zorgtype (01-01-1998 - 01-01-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat gegevens over de uitgaven aan aanbieders van de gezondheids- en welzijnszorg. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar klassen van zorgaanbieders en naar hun producten (zorgtypen). De gegevens luiden in constante prijzen. Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.Beschreven worden de transacties: uitgaven aan zorgaanbieders en hun zorgtypen (producten).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In een integratieproces worden gegevens uit diverse interne en externe bronnen met elkaar geconfronteerd en geanalyseerd. Uit dit proces resulteren dossiers van aanbieders van zorg (actoren genoemd) die inzicht verschaffen in de uitgaven, financieringsbronnen en functies. Ook prijs- en volumegegevens komen beschikbaar.Dit wordt gedaan voor ruim 80 actoren. Per actor worden de uitgaven aan specifieke vormen van zorg vastgesteld per financieringsbron of functie (=cluster van activiteiten met een specifiek (zorg)doel), dan wel verdeeld over financieringsbronnen en functies volgens het SHA waarbij de verdeling gebaseerd is op of informatie binnen de uitgaven zelf, of externe informatie zoals BBP of onderzoeken van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank of Nederlandse Zorgautoriteit. Per actor, en in een aantal gevalen per actor èn zorgtype wordt òf een volume-index òf een prijsindex vastgesteld, op grond waarvan de berekening naar constante prijzen wordt uitgevoerd. Voor de grote aanbieders (instellingen) zijn methoden voor verschillende volume-indices opgesteld. Prijsindices zijn afgeleid uit de CPI of uit tarieven.

Populatie

Zorgaanbieders met activiteit in section Q van NACE rev.2 (Statistical classification of economic activities in the European Community) (divisions 86, 87 en 88), dan wel behorend tot de klasse Health Care Providers van het System of Health Accounts. Het gaat om elke economische eenheid (ook huishoudens) die zorgproducten (goederen of diensten) verschaft aan de eindgebruiker, dan wel zorgt voor de administratie, beleid, beheer en financiering daarvan. Zo behoren bijvoorbeeld naast algemene ziekenhuizen ook het gevangenisziekenhuis, apotheken, interne arbodiensten, zorgverzekeraars en overheid tot de populatie. De aanbieders zijn gegroepeerd volgens een indeling naar actoren, die correspondeert met de indeling naar Health Care Providers van het SHA plus een aanvullende indeling voor welzijn, kinderopvang en maatschappelijke diensten.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021ac80

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier