Dataset

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: De cijfers over 2022 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:

  • De cijfers over 2020-2022 zijn bijgesteld.
  • De term 'financieringsregelingen' is vervangen door de term 'financieringsvormen' voor een betere aansluiting op de inhoud van deze selectie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Momenteel vindt een revisie plaats van de statistieken over de uitgaven aan zorg. Hierbij worden nieuwe gegevensbronnen verwerkt en de meest actuele statistische inzichten toegepast. In het vierde kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 2021 en 2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd. Herziene cijfers over 1998-2020 worden in 2025 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84053NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84053NED

Uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen Soorten aanbieders van zorg en hoe ze gefinancierd zijn

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84053NED

Uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen Soorten aanbieders van zorg en hoe ze gefinancierd zijn