Dataset

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/07/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: De cijfers over 2022 zijn voorlopig; de cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2023: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2019-2021 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 1998-2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84053NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84053NED

Uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen Soorten aanbieders van zorg en hoe ze gefinancierd zijn

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84053NED

Uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen Soorten aanbieders van zorg en hoe ze gefinancierd zijn