Dataset

Zorgverzekeringsmarkt; kenmerken zorgverzekeringen 2011-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Marktscan van de Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over alle inwoners van Nederland met een zorgverzekering (de basisverzekerden) en over de premiebetalers (inwoners van 18 jaar en ouder). Ook kenmerken van zorgverzekeringen worden getoond, zoals polistype, contractsoort, aanvullende verzekeringen, overstapkenmerken en bij de premiebetalers de gemiddelde nominale premie en de vrijwillig eigen risico categorieën. Deze tabel is stopgezet, zie in paragraaf 4 de link naar de website van de NZa, daar is meer informatie beschikbaar over de Marktscans Zorgverzekeringsmarkt.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2016.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 08-08-2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50036NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50036NED

Aantal basisverzekerden, aantal premiebetalers, nominale premie Verzekerden, contractsoort, polistype, overstappers, eigen risico

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50036NED

Aantal basisverzekerden, aantal premiebetalers, nominale premie Verzekerden, contractsoort, polistype, overstappers, eigen risico