Dataset

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar herkomst, 2006-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet op 31 december van de jaren 2006-2009, uitgesplitst naar herkomstgroepering en leeftijd. Het aantal wanbetalers vanaf ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.

Gegevens beschikbaar van 2006-2009

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 april 2012: De cijfers voor 2009 zijn gecorrigeerd en de tabel is stopgezet. Bij de bepaling van het aantal wanbetalers per ultimo 2009 zijn de leeftijden van de betrokkenen abusievelijk niet berekend per 31 december maar per 30 september van het desbetreffende verslagjaar. Hierdoor is een deel van de mensen bij een verkeerde leeftijdscategorie ingedeeld. Het verschil in het aantal wanbetalers is het grootst bij de laagste leeftijdscategorie (18 tot 20 jaar), omdat de uitstroom naar de naasthogere leeftijdscategorie in dit geval niet wordt gecompenseerd door instroom uit een lagere klasse.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Gegevens over wanbetalers vanaf 2010 zijn te vinden via de link naar de map ‘wanbetalers zorgverzekering’ in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81078ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81078ned

Wanbetalers zorgverzekering Herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81078ned

Wanbetalers zorgverzekering Herkomst