Dataset

Open databestand Zorgverzekeringswet 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De Vektis Databestanden Zorgverzekeringswet zijn gebaseerd op de betaalde zorgkosten door de zorgverzekeraars. De bestanden zijn onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsen, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, het aantal verzekerdenjaren, zowel op de eerste drie cijfers van de postcode als op gemeenteniveau. De bestanden worden op geaggregeerd niveau aangeboden zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens nooit herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. In het bestand zitten gegevens van in totaal 17 miljoen verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Documentation

Databron nog niet beschikbaar

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/geplande-dataset

Databron nog niet beschikbaar