Open databestand Zorgverzekeringswet 2014

De Vektis Databestanden Zorgverzekeringswet zijn gebaseerd op de betaalde zorgkosten door de zorgverzekeraars. De bestanden zijn onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsen, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, het aantal verzekerdenjaren, zowel op de eerste drie cijfers van de postcode als op gemeenteniveau. De bestanden worden op geaggregeerd niveau aangeboden zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens nooit herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. In het bestand zitten gegevens van in totaal 17 miljoen verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 22, 2019, 12:17 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:42 (UTC)