Dataset

Minimumloonklasse van banen van werknemers (vanaf 01-01-2010)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Economie
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Banen van werknemers ingedeeld op minimumloonklasse.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Deze component is gebaseerd op Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL). Bedrijven met personeel in loondienst doen periodiek, meestal per maand of vier weken, loonaangifte bij de Belastingdienst. Het CBS ontvangt van de Belastingdienst op bedrijfsniveau integraal informatie over de premiegrondslagen en bijbehorende heffingen en premies. De Belastingdienst levert de informatie over de beloning per baan aan het UWV, dat daarmee de zogenoemde Polisadministratie opbouwt. Hierin wordt het arbeidsverleden van alle werknemers geregistreerd. Deze data worden op baanniveau integraal door het UWV geleverd aan het CBS.

Populatie

Banen in de polisadministratie geïdentificeerd door een IKVID. Elk record bevat de kwalitatieve gegevens over een deelperiode die bepaald wordt door de aanvangsdatum DATUMAANVANGMLKLASSE en de einddatum DATUMEINDEMLKLASSE. De gegevens betreffen de indicator MLKLASSE die aangeeft of werknemers tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080216906

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset