Dataset

Minimumloonklasse van banen van werknemers (vanaf 01-01-2010)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Banen van werknemers ingedeeld op minimumloonklasse.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Deze component is gebaseerd op Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL). Bedrijven met personeel in loondienst doen periodiek, meestal per maand of vier weken, loonaangifte bij de Belastingdienst. Het CBS ontvangt van de Belastingdienst op bedrijfsniveau integraal informatie over de premiegrondslagen en bijbehorende heffingen en premies. De Belastingdienst levert de informatie over de beloning per baan aan het UWV, dat daarmee de zogenoemde Polisadministratie opbouwt. Hierin wordt het arbeidsverleden van alle werknemers geregistreerd. Deze data worden op baanniveau integraal door het UWV geleverd aan het CBS.

Populatie

Banen in de polisadministratie geïdentificeerd door een IKVID. Elk record bevat de kwalitatieve gegevens over een deelperiode die bepaald wordt door de aanvangsdatum DATUMAANVANGMLKLASSE en de einddatum DATUMEINDEMLKLASSE. De gegevens betreffen de indicator MLKLASSE die aangeeft of werknemers tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080216906

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier