Dataset

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/25/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de werknemer (geslacht, leeftijd of nationaliteit) en cao-sector (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 25 november 2022: De cijfers van het totaal aantal banen en de nadere detaillering waren niet correct. Daarnaast stonden de 2021-uitkomsten over het arbeidsvolume onder het kopje “<= 105% minimumloon” ten onrechte op 0. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 18 november 2022: De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81487ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81487ned

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per cao-sector naar leeftijd en geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81487ned

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per cao-sector naar leeftijd en geslacht.