Dataset

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao-sector

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de baan (dienstverband, arbeidsduur, soort baan, contractsoort of bedrijfsgrootte) en cao-sector (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 november 2023. De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81486ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81486ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81486ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en cao-sector.