Dataset

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de werknemers (geslacht, leeftijd of nationaliteit) en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 10 november 2023: De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2024 worden definitieve cijfers over 2023 toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81406ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81406ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en economische activiteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81406ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en economische activiteit.