type-icon

Dataset

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, SBI'93, 2006-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 07-03-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen
van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar
leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen.
De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de
werknemers en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard
Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2006 tot en met 2009 zijn nader voorlopig.

Wijziging per 15 juni 2012:
De cijfers over 2009 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting
In 2008 heeft een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de
internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop
gebaseerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt
plaats voor de SBI2008. Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel
nog gepubliceerd naar SBI2008. Het verslagjaar 2009 wordt zowel
naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd. De cijfers naar SBI2008
staan in de tabel Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan,
bedrijfsgrootte, SBI2008.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81403ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81403ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners, Kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI'93

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81403ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners, Kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI'93