Dataset

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao (SBI'93),2006-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de werknemers per cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009

Status van de cijfers: De cijfers zijn nader voorlopig.

Wijziging per 19 juni 2012: De cijfers van 2009 zijn nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting In 2008 heeft een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008. Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008. Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd. De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid en minimumloon, kenmerken werknemer, cao (SBI2008).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81408ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81408ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en cao-sector.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81408ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en cao-sector.