type-icon

DATASET

Brug

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Waterschap Drents Overijsselse Delta
Licentie CC-0 (1.0)
Bijgewerkt 03-08-2020
Status Onbekend
  • Beschrijving
  • Webservices (1)
  • Downloadbare bestanden (3)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Definitiecivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grondToelichtingFeitelijk wordt hier gesproken over een kunstwerk waarmee een weg, spoorweg of leiding over een waterweg, leiding of terreinverdieping wordt geleid. Een brug is opgebouwd uit een onder- en bovenbouw, waarbij tot de onderbouw worden gerekend de landhoofden en tussenpunten inclusief de fundering. De bovenbouw betreft de constructie van het rijdek inclusief de leuningen. Op de onderbouw rust de bovenbouw. Een brug onderscheidt zich van een duiker ondermeer door de aanwezigheid onder de brug van een bodem die is toe te rekenen aan het overbrugde water, bij een duiker is er altijd een zekere samenhang tussen het grondlichaam, de kokervormige constructie en een waterloop, zodat de bodem van de waterloop in principe onderbroken wordt.Herkomst definitie: Aquo

Contactinformatie
Naam: Waterschap Drents Overijsselse Delta
E-mail: info@wdodelta.nl
Website: https://www.wdodelta.nl/

Webservices

Brug ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

https://services6.arcgis.com/BZiPrSbS4NknjGsQ/arcgis/rest/services/Brug_20_03_2018/FeatureServer

Brug Feature Service

Downloadbare bestanden

Brug CSV

CSV CC-0 (1.0)
Download: https://opendata.arcgis.com/datasets/47ebceb58954402a924b505a0d23dec4_0.csv

Brug Feature Service

Preview

Brug KML

KML CC-0 (1.0)
Download: https://opendata.arcgis.com/datasets/47ebceb58954402a924b505a0d23dec4_0.kml

Brug Feature Service

Brug Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)
Download: https://opendata.arcgis.com/datasets/47ebceb58954402a924b505a0d23dec4_0.zip

Brug Feature Service

Metadata

Exporteer als RDF