Dataset

Brug

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 02/19/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond

Toelichting

Feitelijk wordt hier gesproken over een kunstwerk waarmee een weg, spoorweg of leiding over een waterweg, leiding of terreinverdieping wordt geleid. Een brug is opgebouwd uit een onder- en bovenbouw, waarbij tot de onderbouw worden gerekend de landhoofden en tussenpunten inclusief de fundering. De bovenbouw betreft de constructie van het rijdek inclusief de leuningen. Op de onderbouw rust de bovenbouw. Een brug onderscheidt zich van een duiker ondermeer door de aanwezigheid onder de brug van een bodem die is toe te rekenen aan het overbrugde water, bij een duiker is er altijd een zekere samenhang tussen het grondlichaam, de kokervormige constructie en een waterloop, zodat de bodem van de waterloop in principe onderbroken wordt.

Herkomst definitie: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Brug ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Brug Feature Service

Brug CSV

CSV CC-0 (1.0)

Brug Feature Service

Preview

Brug KML

KML CC-0 (1.0)

Brug Feature Service

Brug Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Brug Feature Service