Dataset

Brug

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. Herkomst definitie: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/a9edfe9e-efa5-4491-b125-87b218454977/attachments/brug.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OpenData:Brug

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/ows?SERVICE=WMS

Brug

Brug

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Brug

Data schemes

Feature catalogus brug

JSON Publiek domein
name code type description
name Global ID code GUID type VARCHAR description Global ID
name code code KBRIDENT type VARCHAR description Code van het kunstwerk. KBR-letter watersysteemgebied-nummer (5-cijferig)
name naam code KWKNAAM type VARCHAR description Naam van het kunstwerk
name soort brug code KBRSOORT type VARCHAR description
name onderdeel vaarweg code HEA_ONDERDEEL_VAARWEG type VARCHAR description Een brug die is gelegen over een officiële vaarweg, dus niet over een kanovaarweg.
name beweegbare brug code KBRBEWEG type VARCHAR description De brug is beweegbaar, kan geopend worden (voor de scheepvaart).
name soort beweegbare brug code KBRBESRT type NUMERIC description Het soort beweegbare brug.
name bediening op afstand code AFST_B type VARCHAR description De brug wordt op afstand bediend.
name richting code RICHTING type NUMERIC description De richting van het kunstwerk wordt gebruikt om de geometrie correct te tonen.
name leggerstatus code IWS_LEGGERSTATUS type VARCHAR2 (66) description De leggerstatus van het kunstwerk, vastgesteld of concept.
name status code KWKSTATU type VARCHAR description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig.
name legger doorstroom wijdte (m) 1 code HEA_IWS_WIJD_L_1 type NUMERIC description Juridische minimale doorstroomopening (1) van het kunstwerk in meters.
name legger doorstroom wijdte (m) 2 code HEA_IWS_WIJD_L_2 type NUMERIC description Juridische minimale doorstroomopening (2) van het kunstwerk in meters.
name legger doorstroom wijdte (m) 3 code HEA_IWS_WIJD_L_3 type NUMERIC description Juridische minimale doorstroomopening (3) van het kunstwerk in meters.
name legger laagste punt brug onderzijde (mNAP) code KBRHOBE_L type NUMERIC description Juridische laagste hoogte van het kunstwerk in meters t.o.v. N.A.P.
name doorstroom wijdte (m) 1 code HEA_IWS_WIJD_1 type NUMERIC description De doorstroombreedte (1) van de brug in meters.
name doorstroom wijdte (m) 2 code HEA_IWS_WIJD_2 type NUMERIC description De doorstroombreedte (2) van de brug in meters.
name doorstroom wijdte (m) 3 code HEA_IWS_WIJD_3 type NUMERIC description De doorstroombreedte (3) van de brug in meters.
name bodemhoogte bovenstrooms (mNAP) code KBRBHBO type NUMERIC description De bodemhoogte aan de bovenstroomse zijde van de brug in meters t.o.v. NAP.
name bodemhoogte benedenstrooms (mNAP) code KBRBHBE type NUMERIC description De bodemhoogte aan de benedenstroomse zijde van de brug in meters t.o.v. NAP.
name hoogte onderzijde brug bovenstrooms (mNAP) code KBRHOBO type NUMERIC description De hoogte van de onderzijde van de brug aan de bovenstroomse zijde in meters t.o.v. NAP.
name hoogte onderzijde brug benedenstrooms (mNAP) code KBRHOBE type NUMERIC description De hoogte van de onderzijde van de brug aan de benedenstroomse zijde in meters t.o.v. NAP.
name Laagste punt brug (mNAP) code KBRLAAG type NUMERIC description Het laagste punt van de brug in meters t.o.v. NAP.
name Constructiehoogte brug (mNAP) code KBRHOBB type NUMERIC description De brugdekhoogte in meters t.o.v. NAP.
name doorvaarbreedte (m) code KBRBREED type NUMERIC description De doorvaartbreedte van de brug in meters. (alleen van toepassing, indien de brug is gelegen over een vaarweg)
name doorvaarlengte (m) code KBRLENGT type NUMERIC description De doorvaartlengte van de brug in meters. (alleen van toepassing, indien de brug is gelegen over een vaarweg)
name hoogte geopend (m) code KBRHOPEN type NUMERIC description De doorvaarthoogte onder de brug in meters, indien deze is geopend. (alleen van toepassing, indien de brug is gelegen over een vaarweg)
name hoogte gesloten (m) code KBRHGESL type NUMERIC description De doorvaarthoogte onder de brug in meters, indien de brug is gesloten. (alleen van toepassing, indien de brug is gelegen over een vaarweg)
name peilmerk (mNAP) code KWKNAPH type VARCHAR description Hoogte van de bovenkant van de hoogtebout in het kunstwerkt in meters t.o.v. N.A.P.
name datum peilmerk code KWKNAPD type NUMERIC description De datum waarop de hoogtebout voor het laatst is gemeten.
name opname wijze code HEA_OPNAME_WIJZE type VARCHAR description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker.
name datum inventarisatie code HEA_DTM_INVENTARISATIE type DATE description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker.
name reden mutatie code HEA_REDEN_MUTATIE type VARCHAR description De reden waarom het kuntwerk is aangepast door de gismedewerker.
name datum object aangemaakt code CREATED_DATE type DATE description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database.
name datum object gewijzigd code LAST_EDITED_DATE type DATE description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast.
name landmeetinstrument code MTA_INWINNINGSWIJZE type VARCHAR description Het landmeetinstrument waarmee de meting is uitgevoerd.
name inwinningsdatum landmeter code MTA_INWINNINGSDATUM type DATE description De datum waarop het object door de landmeter (voor het laatst) is gemeten.
name geonauwkeurigheid (xy) code MTA_GEONAUWKEURIGHEID type NUMERIC description Nauwkeurigheid van de X en Y van de meting in cm.
name geonauwkeurigheid (z) code MTA_GEONAUWKEURIGHEID_Z type NUMERIC description Nauwkeurigheid van de Z (hoogte) van de meting in cm.
name betrouwbaarheid meting code MTA_BETROUWBAARHEID type VARCHAR description De betrouwbaarheid van de landmeting.
name brongegevens onderhoud code HEA_OORSPR_ONDERHOUD type VARCHAR description Bron op basis waarom het onderhoud is gebaseerd.
name onderhoudsplichtige (1) code HEA_IOHPL_OMS_1 type VARCHAR description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (1)
name onderhoudsverplichting (1) code HEA_IWS_OVP_OMS_1 type VARCHAR description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (1)
name onderhoudsplichtige (2) code HEA_IOHPL_OMS_2 type VARCHAR description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (2)
name onderhoudsverplichting (2) code HEA_IWS_OVP_OMS_2 type VARCHAR description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (2)
name onderhoudsplichtige (3) code HEA_IOHPL_OMS_3 type VARCHAR description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (3)
name onderhoudsverplichting (3) code HEA_IWS_OVP_OMS_3 type VARCHAR description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (3)
name onderhoudsplichtige (4) code HEA_IOHPL_OMS_4 type VARCHAR description De onderhoudsplichtige van het kunstwerk (4)
name onderhoudsverplichting (4) code HEA_IWS_OVP_OMS_4 type VARCHAR description De onderhoudsverplichting van het kunstwerk (4)
name datum kopie bronsysteem code DATUM_LAADACTIE_ETL type DATETIME description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem.
name Primary Key code RECID type NUMERIC description Primary Key

Documentation

brug (Kennisbank waterschap Hunze en Aa's)

HTML Publiek domein
Download: https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-06275e16-8e81-4d57-8ee5-fe44ae6500a2

WWW:LINK-1.0-http--link