type-icon

Organization

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Permanent linkCopied
 • Datasets

44 datasets

 • type-icon

  Dataset

  Appendage_lijn

  Definitie:Mantelbuis ter bescherming van de transportleiding.

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomenToelichtingHet profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de b...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • type-icon

  Dataset

  Sluis

  een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzienHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • type-icon

  Dataset

  Aanlegsteiger

  Definitieeen voorziening om schepen aan te laten meren.Bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • type-icon

  Dataset

  Brug

  Definitiecivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grondToelichtingFeitelijk wordt ...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • type-icon

  Dataset

  Bodemval

  Definitiesprong in de bodem van een waterloop.ToelichtingEen bodemval kan een kunstwerk zijn, waarmee een verschil in bodemhoogte wordt opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van het water te beperke...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • type-icon

  Dataset

  Duiker

  Definitieeen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug,...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • type-icon

  Dataset

  Syphon

  DefinitieKokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee waterlopen met elkaar verbindt.ToelichtingSifons worden aangelegd als een gebied met eenzel...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • type-icon

  Dataset

  Stuw

  Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic
 • type-icon

  Dataset

  Dwarsprofiel

  Definitiebodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Traffic