Organization

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)

Permanent linkCopied
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een op 1 januari 2016 gevormd waterschap in de provincies Overijssel en Drenthe in het noorden van Nederland. Het waterschap is gevormd door fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Het waterschap zetelt in Zwolle.
Logo Waterschap Drents Overijsselse Delta

46 datasets

 • Dataset

  Dwarsprofiel

  Definitiebodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 03/28/2022 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • Dataset

  Aanlegsteiger

  een voorziening om schepen aan te laten meren.Bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Leiding buiten gebruik

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Afsluiter

  De afsluiter aan de perszijde van een pomp.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Appendages

  Apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Appendage_lijn

  Mantelbuis ter bescherming van de transportleiding.

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Sluis

  Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzienHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Peilgebieden

  Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.ToelichtingNaast de bovengenoemde gegevenselementen kunnen aan het peilgebied relevante attributen worden gekoppeld, ...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Stuw

  Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Put

  put/meetvoorzieningDefinitieSoort (overig) vastgoed element dat een specifieke meetfunctie heeft ten behoeve van de uitvoer van waterschapstaken

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water