Dataset

Dwarsprofiel

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 03/28/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Traffic
Download metadata (XML/RDF)

Description

Definitie

bodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.

Herkomst definitie: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Dwarsprofiel ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Dwarsprofiel Feature Service

Dwarsprofiel CSV

CSV CC-0 (1.0)

Dwarsprofiel Feature Service

Preview

Dwarsprofiel KML

KML CC-0 (1.0)

Dwarsprofiel Feature Service

Dwarsprofiel Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Dwarsprofiel Feature Service