Organisatie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)

Permanente linkGekopiëerd
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een op 1 januari 2016 gevormd waterschap in de provincies Overijssel en Drenthe in het noorden van Nederland. Het waterschap is gevormd door fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Het waterschap zetelt in Zwolle.
 • Dataset (44)
Logo Waterschap Drents Overijsselse Delta

44 datasets

 • Definitieeen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.ToelichtingOppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk g...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • Dataset

  Vaste dam

  Definitiedwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.ToelichtingDeze voorziening heeft tot doel een waterscheiding te vormen. Een dam kan ook dienen om op een st...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • Definitie: een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.ToelichtingOppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • Definitieduiker met een afsluitklep voor het binnenlaten van hoger gelegen water in een lager gelegen gebied.ToelichtingHet hoger gelegen gebied betreft vaak een boezemwater en het lager gelegen gebie...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • Dataset

  Debietbegrenzer

  DefinitieEen constructie die de hoeveelheid water per tijdseenheid door een opening regelt.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • Dataset

  Duiker

  Definitieeen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug,...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • Dataset

  Syphon

  DefinitieKokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee waterlopen met elkaar verbindt.ToelichtingSifons worden aangelegd als een gebied met eenzel...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • Dataset

  Stuw

  Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • Dataset

  Dwarsprofiel

  Definitiebodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Verkeer
 • DefinitieWaterkerende stabiliteit verhogende constructie ten behoeve van de dijksterkte.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 26-09-2021
  Thema:
  • Verkeer