type-icon

Dataset

Search

22 datasets

 • De open parkeerdata van de gemeente Arnhem bevat transactiedata per maand vanaf 1 januari 2014.  Aan het begin van iedere kalendermaand wordt de data van de maand daarvoor aangeboden. U vindt hier de ...

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 07/03/2021
  Theme: Roads
 • type-icon

  Dataset

  Breuksteenvlak

  DefinitieProfielverdedigingsvlak met behulp van breuksteen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07/03/2021
  Theme: Water
 • Definitielijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.ToelichtingVoorbeeld van gebruik: buitenkruinlijnen, teenlijnen etc.Herkomst defini...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07/03/2021
  Theme: Water
 • type-icon

  Dataset

  Grasvlak

  DefinitieEen profielverdediging met behulp van graszodenHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07/03/2021
  Theme: Water
 • type-icon

  Dataset

  Zonering

  Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07/03/2021
  Theme: Water
 • type-icon

  Dataset

  Rioolgemalen

  Definitiegeheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengenToelichtingVoor het w...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07/03/2021
  Theme: Water
 • type-icon

  Dataset

  RWZI

  DefinitieEen inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte waterToelichtingEr kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiv...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07/03/2021
  Theme: Water
 • type-icon

  Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Water
 • DefinitieBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Water
 • type-icon

  Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Water

Filter your results