Dataset

Duiker inlaat lijn

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 02/19/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Per december 2022 is het datamodel waarin het waterschap objecten vastlegt gewijzigd. 

Voorheen werd bij duikers bijgehouden of het kunstwerk als inlaat gebruikt wordt en werd op basis daarvan de kaartlaag "Duiker inlaat lijn" samengesteld voor duikers met een inlaat functie.

In de nieuwe situatie worden regelmiddelen en functies van de diverse kunstwerk typen (duikers, stuwen gemalen etc.) zoals de inlaat funtie, bijgehouden in een gerelateerde dataset "Kunstwerkopening regelmiddel".  Een kunstwerkopeningregelmiddel kan bij een duiker horen. Daarmee vervalt de kaartlaag "Duiker inlaat lijn"

Duiker met een afsluitklep voor het binnenlaten van hoger gelegen water in een lager gelegen gebied.

Toelichting

Het hoger gelegen gebied betreft vaak een boezemwater en het lager gelegen gebied een polder

Herkomst definitie: Aquo
Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Duiker inlaat lijn ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Duiker inlaat lijn Feature Service

Duiker inlaat lijn CSV

CSV CC-0 (1.0)

Duiker inlaat lijn Feature Service

Preview

Duiker inlaat lijn KML

KML CC-0 (1.0)

Duiker inlaat lijn Feature Service

Duiker inlaat lijn Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Duiker inlaat lijn Feature Service

Documentation