Dataset

Peilgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 02/19/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description


Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.

Toelichting

Naast de bovengenoemde gegevenselementen kunnen aan het peilgebied relevante attributen worden gekoppeld, zoals de maaiveldhoogte, het grondgebruik, de grondwatertrappen, de grondwaterstanden, de bodemopbouw en normen ten aanzien van drooglegging, ontwateringdiepte en opbolling.


Herkomst definitie: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Peilgebieden ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Peilgebieden Feature Service

Peilgebieden CSV

CSV CC-0 (1.0)

Peilgebieden Feature Service

Preview

Peilgebieden KML

KML CC-0 (1.0)

Peilgebieden Feature Service

Peilgebieden Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Peilgebieden Feature Service