Datasets

43 datasets

 • Dataset

  Aanlegsteiger

  een voorziening om schepen aan te laten meren.Bron: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Leiding buiten gebruik

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Afsluiter

  De afsluiter aan de perszijde van een pomp.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Appendages

  Apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Appendage_lijn

  Mantelbuis ter bescherming van de transportleiding.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Sluis

  Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzienHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Peilgebieden

  Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.ToelichtingNaast de bovengenoemde gegevenselementen kunnen aan het peilgebied relevante attributen worden gekoppeld, ...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Stuw

  Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Put

  put/meetvoorzieningDefinitieSoort (overig) vastgoed element dat een specifieke meetfunctie heeft ten behoeve van de uitvoer van waterschapstaken

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Gemaal

  Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan ...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 10-10-2022
  Thema:
  • Water