Dataset

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 2012-2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de toepassing van mechanische en overige bestrijdingsmethoden in de landbouw. Dit zijn alle methoden waarbij geen chemische middelen of biologische bestrijders worden gebruikt. Per gewas of teeltsector worden het aantal bedrijven met toepassing van verschillende mechanische en overige bestrijdingsmethoden en de bijbehorende oppervlakte weergegeven. Voor gegevens over het gebruik van chemische en biologische bestrijding, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2016.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juni 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 januari 2020: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 december 2018: Cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018: Geen, deze tabel is een opvolger van de stopgezette tabel Toepassing van mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 1995-2012, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84009NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84009NED

Oppervlakten met mechanische - en overige bestrijdingen, Percentages Mechanische bestrijding naar groep, gewassen, teeltsectoren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84009NED

Oppervlakten met mechanische - en overige bestrijdingen, Percentages Mechanische bestrijding naar groep, gewassen, teeltsectoren