Dataset

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1995-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar gewas en soort toepassing. Behalve de totale hoeveelheid gebruikte middelen, wordt ook het gebruik per hectare en het gebruik per teeltsector vermeld. Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het aantal bedrijven met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de oppervlakte waarop deze middelen worden gebruikt. Het gebruik is inclusief het gebruik door loonbedrijven op het landbouwbedrijf (werk door derden).

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per werkzame stof en soort toepassing en over niet-chemische bestrijding zoals mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in drie andere tabellen (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Gegevens beschikbaar voor de jaren 1995, 1998, 2000, 2004 en 2008.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 december 2014 Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 4 december 2014 Bij een controle van de databestanden is een aantal fouten in de tabel gevonden. Deze zijn nu gecorrigeerd. De meeste fouten betreffen het jaar 2008. De kwantitatief grootste wijzigingen komen voor in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teeltsector akkerbouw en daarbinnen in de gewassen suikerbieten en cichorei. Verder zijn er wijzigingen in de teeltsector groenten onder glas met de gewassen tomaten en komkommers en de teeltsector bloemen onder glas met de gewassen rozen en orchideeën. Tenslotte zijn ook een aantal definities aangescherpt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Er is een nieuwe tabel verschenen met cijfers over 2012 (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37995

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37995

Oppervlakte met gebruik, gebruik gehele jaar, gebruik per maand. Toepassingsgroepen, gewassen en sectoren.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37995

Oppervlakte met gebruik, gebruik gehele jaar, gebruik per maand. Toepassingsgroepen, gewassen en sectoren.