Dataset

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 2012-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de toepassing van mechanische en overige bestrijdingsmethoden in de landbouw. Dit zijn alle methoden waarbij geen chemische middelen of biologische bestrijders worden gebruikt. Per gewas of teeltsector worden het aantal bedrijven met toepassing van verschillende mechanische en overige bestrijdingsmethoden en de bijbehorende oppervlakte weergegeven. Voor gegevens over het gebruik van chemische en biologische bestrijding, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2016.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juni 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 januari 2020: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 december 2018: Cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018: Geen, deze tabel is een opvolger van de stopgezette tabel Toepassing van mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 1995-2012, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84009NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84009NED

Oppervlakten met mechanische - en overige bestrijdingen, Percentages Mechanische bestrijding naar groep, gewassen, teeltsectoren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84009NED

Oppervlakten met mechanische - en overige bestrijdingen, Percentages Mechanische bestrijding naar groep, gewassen, teeltsectoren