Dataset

Toepassing van mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw '95-'12

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de toepassing van mechanische en overige bestrijdingsmethoden in de landbouw. Dit zijn alle methoden waarbij geen chemische middelen of biologische bestrijders worden gebruikt. Per gewas of teeltsector worden het aantal bedrijven met toepassing van verschillende mechanische en overige bestrijdingsmethoden en de bijbehorende oppervlakte weergegeven.

Voor gegevens over het gebruik van chemische en biologische bestrijding zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83035NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83035NED

Bedrijven met toepassing, oppervlakte met toepassing Mechanische bestrijding, gewassen en teeltsectoren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83035NED

Bedrijven met toepassing, oppervlakte met toepassing Mechanische bestrijding, gewassen en teeltsectoren