Dataset

Gebruik van mechanische en overige gewasbeschermingsmethoden door agrarische bedrijven, naar gewas en methode (01-01-2012 - 02-03-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bestand met data van het onderzoek naar het gebruik van mechanische en overige gewasbeschermingsmethoden in de landbouw. Dit betreft een meerdimensioneel bestand, dat wil zeggen dat niet alle variabelen van toepassing zijn op alle dimensies (=sleutelvariabelen). Er zijn twee dimensies: 'gewas' en 'groep van mechanische bestrijdingsmethoden''. Daarnaast is er nog een van 'gewas' afgeleide dimensie 'teeltsector'. Een gewas komt altijd voor in één teeltsector. Bij de beschrijving van elke doelvariabele is aangegeven op welke dimensies de variabele betrekking heeft. Het bestand is als volgt opgebouwd: In de eerste kolommen staan de drie dimensies. Daarna volgen-de variabelen die het totaal aantal bedrijven en het aantal bedrijven met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beschrijven; -de variabelen die de totale oppervlakte en de totale oppervlakte met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beschrijven;Binnen deze onderwerpgroepen is de volgorde aangehouden dat de variabelen die het meest zijn geaggregeerd het eerst zijn genoemd. Om vanuit dit bestand te komen tot staten en tabellen die de bouwstenen vormen voor de StatLinepublicatie is een SPSS-syntaxbestand bijgesloten.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Steekproef onder agrarische bedrijven uit de Landbouwtelling, gestratificeerd naar gewas en regio (=groepen van landbouwgebieden).Berichtgeving door middel van papieren vragenlijsten en gebruik van registraties. Zie ook de bijlage Steekproef gewasbescherming 2012.De uitkomsten zijn alleen op het niveau van heel Nederland beschikbaar, dus niet regionaal uitgesplitst.

Populatie

Agrarische bedrijven met een minimale omvang van 3000 euro Standaard Opbrengst.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108027069f

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier