Dataset

Geboorteregeling; anticonceptiemethode en leeftijd van de vrouw, 1993-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de geboorteregeling in Nederland naar anticonceptiemethode en leeftijd (exact) van de vrouw.

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de Onderzoeken Gezinsvorming (OG) 1993, 1998, 2003, 2008 en 2013. Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 1993 geldt: 18 tot 43 jaar. Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 1998 geldt: 18 tot 50 jaar. Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 2003 geldt: 18 tot 45 jaar. Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 2008 geldt: 18 tot 45 jaar. Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 2013 geldt: 18 tot 45 jaar.

De percentages in de tabel moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vooral als het relatief kleine aantallen respondenten betreft. Bij de interpretatie van de percentages uit steekproefonderzoek moet men rekening houden met het feit dat de uitkomsten niet een exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie, waaruit de steekproef is getrokken. Een aantal oorzaken zoals non-response en toevallige steekproeffouten zijn hiervan de oorzaak. Dit betekent dat er marges rond de steekproefpercentages liggen.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2013.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 augustus 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37459

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37459

Geboorteregeling (Onderzoek Gezinsvorming) naar anticonceptiemethode en leeftijd (exact) van de vrouw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37459

Geboorteregeling (Onderzoek Gezinsvorming) naar anticonceptiemethode en leeftijd (exact) van de vrouw