Dataset

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden. Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde. Bij de cijferreeksen over het aantal gediplomeerden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers: 2023: De beschikbare cijfers zijn definitief. 2022: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief,. Cijfers zijn voorlopig voor:

 • huisartspatiënten naar diagnose;
 • verstrekte geneesmiddelen;
 • AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
 • werkzame personen gezondheids- en welzijnszorg;
 • gediplomeerden mbo, afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
 • uitgaven aan zorg;
 • instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar. 2021: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Cijfers zijn voorlopig voor:
 • ziekenhuisopnamen naar diagnose;
 • gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
 • artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
 • werkzame personen gezondheids- en welzijnszorg. Cijfers zijn nader voorlopig voor:
 • uitgaven aan zorg. 2020: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Cijfers zijn nader voorlopig voor:
 • uitgaven aan zorg. 2019 en eerder: alle beschikbare cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 december 2023: Nieuwe cijfers zijn toegevoegd aan bestaande reeksen voor:

 • levendgeborenen, relatief;
 • geboorte naar leeftijd moeder;
 • doodsoorzaken;
 • perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 24 weken of meer;
 • gezonde levensverwachting;
 • huisartspatiënten naar diagnose;
 • verstrekte geneesmiddelen;
 • AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
 • jeugdzorg;
 • gemiddelde afstand tot voorzieningen;
 • instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar.

Wijzigingen per 7 juli 2023: De reeksen 'afgestudeerde artsen en verpleegkundigen' zijn vanaf 2016 vervangen voor op tientallen afgeronde cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? December 2024 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81628NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81628NED

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81628NED

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod