Dataset

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/06/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden. Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde. Bij de cijferreeksen over het aantal gediplomeerden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers: 2024: De beschikbare cijfers zijn definitief. 2023: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Cijfers zijn voorlopig voor:

 • Ziekteverzuim;
 • Jeugdzorg;
 • werkzame personen gezondheids- en welzijnszorg. 2022: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Cijfers zijn voorlopig voor:
 • huisartspatiënten naar diagnose;
 • verstrekte geneesmiddelen;
 • AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
 • werkzame personen gezondheids- en welzijnszorg;
 • gediplomeerden mbo, afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
 • instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar. Cijfers zijn nader voorlopig voor:
 • uitgaven aan zorg. 2021: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Cijfers zijn voorlopig voor:
 • ziekenhuisopnamen naar diagnose;
 • gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
 • artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
 • werkzame personen gezondheids- en welzijnszorg. Cijfers zijn nader voorlopig voor:
 • uitgaven aan zorg. 2020 en eerder: alle beschikbare cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juni 2024: Afstand tot zorgvoorzieningen: uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn. Nieuwe cijfers zijn toegevoegd aan bestaande reeksen voor:

 • levensverwachting;
 • ervaren gezondheid;
 • ziekenhuisopnamen naar diagnose;
 • ziekteverzuim;
 • contacten zorgverleners;
 • aantal 80+-ers;
 • jeugdzorg;
 • roken, alcoholgebruik, lichaamsbeweging;
 • overgewicht;
 • hoge bloeddruk;
 • artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
 • personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg;
 • personen werkzaam in de gezondheidszorg;
 • gediplomeerden mbo;
 • afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
 • uitgaven aan zorg.

Wijzigingen per 7 juli 2023: De reeksen 'afgestudeerde artsen en verpleegkundigen' zijn vanaf 2016 vervangen voor op tientallen afgeronde cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? December 2024 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81628NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81628NED

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81628NED

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod