Dataset

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken, 2014-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de (ervaren) gezondheid en de medische contacten van de Nederlandse bevolking. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (migratieachtergrond, onderwijs- en inkomensniveau). Daarbij kunnen geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status met elkaar gekruist worden. Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. De cijfers in de tabel zijn een gemiddelde over twee onderzoeksjaren. De cijfers in zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens. Alle cijfers zijn gebaseerd op tenminste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar van 2014/2015 tot en met 2020/2021

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Gezondheid en zorggebruik: geslacht, leeftijd, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83384NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83384NED

Gezondheid en zorggebruik naar geslacht en leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83384NED

Gezondheid en zorggebruik naar geslacht en leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en inkomen