Dataset

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip. Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel. Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers: 2023: De beschikbare cijfers zijn definitief. 2022: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Cijfers zijn voorlopig voor:

 • meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids;
 • uitgaven aan zorg. 2021: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Cijfers zijn voorlopig voor:
 • meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids;
 • ziekenhuisopnamen naar diagnose;
 • kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen;
 • beroepen in de gezondheidszorg. Cijfers zijn nader voorlopig voor:
 • uitgaven aan zorg. 2020: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Cijfers zijn voorlopig voor:
 • meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids. Cijfers zijn nader voorlopig voor:
 • uitgaven aan zorg. 2019 en eerder: Meeste beschikbare cijfers zijn definitief. Vanwege het dynamische karakter van de registratie zijn cijfers over alle jaren voorlopig voor meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.

Wijzigingen per 22 december 2023:

 • Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2024 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37852

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37852

Gezondheidstoestand, leefstijl, gebruik van gezondheidszorg, zorgaanbod, (gezonde) levensverwachting en doodsoorzaken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37852

Gezondheidstoestand, leefstijl, gebruik van gezondheidszorg, zorgaanbod, (gezonde) levensverwachting en doodsoorzaken